• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Danışmanlık

 

Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.  olarak vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerinin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

 

TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI DANIŞMANLIĞI

 

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tabloların TFRS’ye dönüştürülme çalışmalarına destek ve danışmanlık için gerekli olan iş akış ve süreçlerinin belirlenmesi hizmeti verilmesi ,

Muhasebe iş akış ve süreçlerinin araştırılması ve eksiklerinin tespiti,

TFRS’nin şirketin mevcut yapısı ve faaliyetleri üzerindeki etkisini belirlemek ve uyumu konusunda yapılacak çalışmalara danışmanlık edilmesi,

TFRS’ye göre hazırlanacak finansal tabloların ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi,

Finansal araçların TFRS’de belirtilen şekilde değerlendirilmesi ve değer düşüklüğü gibi konularda destek ve danışmanlık verilmesi,

TFRS’nin uygulanması sırasında meydana gelebilecek ve çözümü karmaşık olan işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konularında destek verilmesi,

Konsolidasyon sürecinin işleyeceği şirketlere TFRS’nin öngördüğü şekilde altyapısının oluşturulmasında destek vermesi.

 

YÖNETİM VE İÇ DENETİM DANIŞMANLIĞI

 

-Firma bazında iş akış süreçlerinin incelenmesi ve risklerin tespiti,

-Risk oranının yüksek olduğu süreçlerin tespiti ve iyileştirme desteği ve önerisi,

-Şirketin çıkarılan risk haritasına göre hazırlanacak risk raporunun oluşumuna destek verilmesi ,

-Şirket yönetimince belirlenmiş ilke, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğun denetlenip raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için;

  1. İç denetim birimi ve denetim komitesinin kurulması
  • Risk değerlendirmesinin yapılması
  • Denetim planının yıllık bazda hazırlanması
  • İç denetim prosedürlerinin hazırlanması
  1. İç denetim, risk yönetimi ve denetimi konularında ilgili konuların eğitim danışmalığı
  2. İç denetim raporlamalarının oluşturulmasına destek verilmesi

-İç kontrol sisteminin kurulması

-İç kontrol sisteminin incelenmesi, eksiklerinin ve risklerinin tespiti ve raporlanması

-Kurumsal dönüşüm

-Müşteri ilişkileri yönetimi

-Sektörel yeniden yapılandırma

 

İNSAN KAYNAKLARI  DANIŞMANLIĞI

 

Ülkemizde son dönemlerde işsizlik oranının artmasının yanında şirketler kaliteli iş gücünün temininde büyük zorluklar çekmekte olup, gerek bünyede tutabilme gerekse maksimum verimi elde etmede her zaman başarılı olamadıkları gözlenmektedir. Bu nedenle geniş bir insan kaynakları portföyümüzün yanında, işe alınmasından kurum içi eğitimine kadarki bütün aşamalarda şirketimiz kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Buna ek olarak ücret, prim, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması gibi çözümleri de beraberinde sunmaktayız.