• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik Değişti

 
Kurumumuz bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşlarının uymaları gereken usul ve esasları belirlemek üzere 'Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliği' hazırlamış ve bu Yönetmelik 31 , 12.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir:
 
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin (BSEBY) 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bankalarda Bilgi Sistemlerii Yönetiminde Esas Alınacak ilkelere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, bu durum Yönetmelik kapsamında bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimlerde esas alınacak hususların yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
 
Diğer taraftan 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin' 06 042019 tarihinde yürürlüğe girmesi dolayısıyla bu kuru uşlarda gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimine ilişkın hususların da Yönetmelikte düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur.
 
Yayımlandığı tarihten günümüze kadar geçen surede denetim ve gözetim faaliyetleri sırasında temin edilen bilgilen referans verilen ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ve sektör ihtiyaçları da dikkate alınarak Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve 'Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik' 31.122021 tarih ve 317C6 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır,
 
Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik ile getirilen temel değişiklikler aşağıda sıralanmıştır,
 
• Bilgi sistemleri denetiminde COBIT referansının kaldırılarak BSEBY'ye referans verilmesi, • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinde bilgi sistemleri denetimi sürecinin BSD Yönetmeliğine dâhil edilmesi,
• KGK tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda denetim yapma yetkisi verilen kuruluşlara, BDDK gözetimi ve denetimine tabi banka dışı kuruluşlarda bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisinin verilmesi,
• Bilgi sıstemleri bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler için sicil uygulamasının getirilmesı, 
• Bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşlarına veri güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getirilmesi,
• Bağımsız denetim terminolojinin standardizasyonumm sağlanması kapsamında mumkün Olduğu durumlarda KGK tarafından yayımlanan standartlara referans verilmesi
 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.