• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Bağımsız Denetim

 

Günümüz ekonomi dünyası güven ve sürdürülebilirlik üstünden ilerler. Bu iki temel değeri ise şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumları için doğru ve güvenilir bilgi sadece finansal tabloların bağımsız denetimden geçmesi ile mümkündür.

Bağımsız denetim ise; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve notlarda ki bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu noktasında, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak; defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

 

Neden Bağımsız Denetim?

 

• Üst yönetime sağlıklı ve doğru bilgi akışı,

• Mali tablolar temelinde şirketin/kurumun geleceğe ilişkin yatırım analizlerine etki,

• İşletme ve finans yönetim sisteminde hata ve risk analizi,

• Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile uygun maliyetli finansman imkanı,

• Bağımsız denetim hizmeti alan şirketlerde ortakların hak ve sorumluluk alanlarının korunması,

Ser&Berker Bağımsız Denetim A. Ş. olarak tüm bağımsız denetim süreçlerimizde objektif, tarafsız ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS/UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tabloların denetimini yapmaktayız. Hizmet verdiğimiz tüm kurum/kuruluş ve şirketlerin ihtiyacı olan denetim ve raporlamalar etkin iş akış süreçlerimize bağlı olarak yapılır.

 

Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. olarak uzman denetim kadromuzla Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak güvence ve denetim hizmeti sunmaktayız.

 

SER&BERKER olarak; denetim hizmetlerimiz aşağıda yer alan standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBI FRS)

Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine (US GAAP)

Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri