• Bilmek Önceden Görmektir…
  Biz bağımsız denetim raporlarımızla yatırım analizlerinize öngörü sağlıyoruz.
  Ayrıntılar
 • Günceli Yakalamak Geleceği Kurgulamaktır…
  Biz sizin yerinize sürekli değişen yönetmelik ve kanunları takip ederken; siz işinize odaklanırsınız.
  Ayrıntılar
 • Hedefleriniz Bizim Önceliğimizdir…
  Biz tüm denetim süreçlerimizle kurumsal yapınızla bütünleşir ve katkı sağlarız.
  Ayrıntılar
 • Standartlara ve Yasalara Tam Uygunluk…
  Süreç yönetimimiz; EPDK, SPK ve BDDK’ ya tabi kuruluşların ilgili her türlü denetimini Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre raporlamaktayız.
  Ayrıntılar

Uzmanlık Alanlarımız

01 icon

Bağımsız Denetim

Ser&Berker olarak tüm bağımsız denetim süreçlerimizde objektif, tarafsız ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS/UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tabloların denetimini yapmaktayız. >>

02 icon

Danışmanlık

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tabloların TFRS’ye dönüştürülme çalışmalarına destek ve danışmanlık için gerekli olan iş akış ve süreçlerinin belirlenmesi hizmeti verilmesi ,>>

03 icon

Kurumsal Finansman

Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere odaklanarak, kurumsal finansman projelerinde objektif, tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir. >>

04 icon

Eğitim

Eğitimlerini yetişkin eğitim pedagojisi almış eğitmenler üstüne kuran Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ; eğitimleri alanında deneyimli uzmanlar ve akademisyenler üstünden vermektedir. >>

Ser & Berker'e Hoş Geldiniz

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Tüm hizmet ve değer yaratımını; Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemelere göre yürütmektedir.

 • Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) kapsamında bağımsız denetim,
 • Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na tabi halka açık şirketlerin bağımsız denetimi,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetimi,
Ser&Berker İş Kültürü

Liderlik

Alanımızın köklü bir kurumu olarak yüklendiğimiz misyon ile müşterilerimize, paydaşlarımıza, işbirliklerimize kattığımız değeri bu topraklara bir sorumluluk olarak görüyoruz. İş üretim süreçlerimizdeki karmaşık bilgiyi müşterilerimiz için yalın ve anlaşılır raporlamalara indirgemek iş kültürümüzün temelidir.

GÜNCEL GELİŞMELER

YASAL DAYANAKLAR